Kostnad för nyttjande av rampen är 100 kr per bomöppning.

Kontaktperson: Gunnar Boström, Stensvassa Björkvik, tel. 070-964 48 81.

Betalning sker kontant eller Plusgiro 25 10 13-9

 

  • Vattenskotrar är inte tillåtna, enligt beslut av Linköpings kommun
  • Sjösättning för dagsturer är inte tillåten då utrymmet för stående båtsläp i hamnen är begränsat. Hamnplanen ska enligt vårt arrendeavtal även användas som bilparkering för besökare av Viggeby naturreservat
  • Max tillåten totalvikt är 5 ton

Bredvid båtrampen ligger vår servicebrygga där det finns tillgång till kommunalt dricksvatten.

senaste nytt