Avgifter 2023

Inträdesavgift  
Inträdesavgift (nya medlemmar - engångsavgift) 500 kr
Medlemsavgift  
Årlig medlemsavgift 400 kr
Övriga avgifter  
Årlig bryggköplats 200 kr
Årlig bryggplats/bryggbreddmeter 280 kr
Byte av bryggplats som initierats av bryggplatsinnehavaren 250 kr
Vinterförvaring av båt utomhus - ingår i bryggplats -
Kallförvaring av båt inomhus vintertid 500 kr
Kallförvaring av båt inomhus sommartid 500 kr
Torrsättning/sjösättning med traktor ordinarie tid (medlem) -
Förrådshyra per år 150 kr
Ej fullgjord arbetsplikt (per säsong) 700 kr
Ej fullgjort vaktpass (per tillfälle) 1500 kr
Förseningsavgift (debiterade, ej inbetalda avgifter) 60 kr
Miljöavgift: Upptagning, bortforsling m.m av övergiven båt – grundavgift (ytterligare kostnader kan tillkomma för sanering etc.) 3000 kr
Bomöppning för icke medlemmar (båtramp) 100 kr


Utöver detta kan det uppstå situationer där andra avgifter kan bli aktuella. Det kan handla om misskötsel av vår anläggnings område, ej sjösättning/upptagning av båt inom tid etc. Detta beslutas av styrelsen.

VBK:s plusgiro 25 10 13-9. Ange namn, bryggplatsnummer. 

senaste nytt