Inom klubben har vi ett antal väl definierade avgifter.

Inträdesavgift  
Engångsavgift i samband med tilldelning av medlemskap 500kr
Medlemsavgift  
Årlig medlemsavgift 200kr
Årlig bryggplats/bryggbreddmeter 350kr
Årlig vinterplats/vinterliggare (kallförvaring inomhus) 500kr
Övriga avgifter  
Årlig bryggköplats 200kr
Bomöppning för icke medlemmar (båtramp) 100kr
Årlig förrådshyra 120kr
Årlig sommarplats (kallförvaring inomhus) 500kr
Ej fullgjord arbetsplikt (per säsong) 600kr
Ej fullgjort vaktpass (per tillfälle) 1500kr
Förseningsavgift (debiterade, ej inbetalda avgifter) 50kr
Upptagning, bortforsling m.m av övergiven båt – grundavgift (ytterligare kostnader kan tillkomma för sanering etc.) 3000kr


Utöver detta kan det uppstå situationer där andra avgifter kan bli aktuella. Det kan handla om misskötsel av vår anläggnings område, ej sjösättning/upptagning av båt inom tid etc. Detta beslutas av styrelsen.

senaste nytt

Egen säkerhetskontroll av fritidsbåt

måndag, 02 Maj 2022
Svenska båtunionen har tagit fram 7 varianter av egenkontroll av fritidsbåt.  ...
Läs mer...

Rabatt Göta kanal 2022

fredag, 19 november 2021
Alla medlemmar i båtklubbar anslutna till ÖBF, erbjuds 25% rabatt under...
Läs mer...

Nu introduceras E10 på den svenska marknaden

onsdag, 08 september 2021
Från den 1 augusti 2021 introduceras E10 i Sverige,  i samband med att reduktionsplikten...
Läs mer...

Ny version av BAS på gång

fredag, 20 augusti 2021
Du vet väl att BAS (Båtunionens Administrativa System) gör ditt liv som...
Läs mer...