Viggeby Båtklubb har sin anläggning och klubblokal vid Järnlunden i anslutning till Viggeby Naturreservat. Området finns i en känslig miljö som av flera skäl är angelägen att vårda och utveckla. Därför har Viggeby Båtklubb tagit fram en särskild miljöinformation samt utsett en miljöansvarig styrelsemedlem. Den miljöansvarige har som uppgift att bl.a. ta till sig nyheter inom miljöområdet och vidarebefordra dem till klubbens medlemmar. Det är också viktigt att medlemmar tar upp miljöfrågor med den miljöansvarige för att denne ska kunna informera, åtgärda eller vid behov ta upp miljöfrågor med styrelsen.

Miljön är känslig i anslutning till anläggningens område, men givetvis även i sjön och längs dess stränder. Det är av yttersta vikt vi håller rent i anslutning till området, när vi vistas ute på sjön eller när vi besöker öar och stränder.

Fastställd vid styrelsemöte 2003-06-11 § 6.

 

 

Ansvarig för miljöfrågor når du genom vår allmänna epostadress som du hittar genom att klicka här > eller genom att klicka på "Kontakt" i den övre listen.

Är du medlem så hittar du kontaktuppgifter direkt till Miljöansvarig om du loggar in på vår medlemssida och tittar under "Dina kontakter" och "Funktionärer".

I händelse av utsläpp, ring 112 direkt!

 

senaste nytt

Egen säkerhetskontroll av fritidsbåt

måndag, 02 Maj 2022
Svenska båtunionen har tagit fram 7 varianter av egenkontroll av fritidsbåt.  ...
Läs mer...

Rabatt Göta kanal 2022

fredag, 19 november 2021
Alla medlemmar i båtklubbar anslutna till ÖBF, erbjuds 25% rabatt under...
Läs mer...

Nu introduceras E10 på den svenska marknaden

onsdag, 08 september 2021
Från den 1 augusti 2021 introduceras E10 i Sverige,  i samband med att reduktionsplikten...
Läs mer...

Ny version av BAS på gång

fredag, 20 augusti 2021
Du vet väl att BAS (Båtunionens Administrativa System) gör ditt liv som...
Läs mer...