Välkomna till Viggeby båtklubb (VBK). Dessa sidor är ämnade att ge svar på de vanligaste frågorna gällande VBK.

Våra bryggplatser

VBK har totalt 141 bryggplatser. I vår hamn finns bryggplatser som är 2.20, 2.50, 2.60 samt 3.20 meter breda. Våra bryggplatser har två olika bomlängder, 4.5 meter eller 6.5 meter och båtarna får sticka ut max en meter utanför Y-bommen. Undantag görs för platser vid den yttre bryggan (längst ut mot sjön) där båtens maxlängd är satt till c:a 27 fot (dvs ungefär 8.2 meter). De långa Y-bommarna (6.5 meter) förekommer på de bryggplatser som är 2.50, 2.60 eller 3.20 meter breda.

Information rörande bryggplats för medlemmar

  • VBK tillåter inte andrahandsuthyrning av bryggplats
  • VBK tillåter att en bryggplats står tom en säsong p.g.a. sjukdom, resor, renovering etc. 

Information för icke medlemmar

  • Det finns möjlighet att mot en kostnad sjösätta/torrsätta båten. Klicka här eller se under "Båtramp" i listen till vänster.

Servicebrygga

Vid båtrampen ligger vår servicebrygga. Denna brygga är tänkt att användas vid sjösättning, torrsättning samt vid i och urlastning av medlemmarnas båtar. Detta är inte en gästbrygga.

Kommunalt dricksvatten

I vår hamn finns tillgång till kommunalt dricksvatten i klubblokalen, på nedre hamnplanen och på samtliga bryggor.

El

El finns på nedre hamnplanen, vid servicebryggan samt i vår klubblokal.

Sopor och miljöavfall

Sopor placeras i soptunnorna vid bryggan närmast hamnplanen/vid torrdasset. Engångsgrillar placeras i den separata låga plåttunnan märkt "Ask Olle" som står bredvid soptunnorna. Miljöfarligt avfall som olja, glykol, båtbatterier etc. tas med hem och lämnas till din kommunala återvinningstation alternativt placeras i vår egen  miljöstation på övre hamnplanen. Det är vars och ens skyldighet att inte skräpa ner i hamnområdet eller i anslutning till sjösystemet. Om man upptäcker nedskräpning tar man om möjligt hand om avfallet eller meddelar den miljöansvarige som du hittar genom att klicka här eller under "Kontakt" i den övre listen.

Grillplats

I södra änden (utåt sjön) av hamnområdet finns en anlagd grillplats. 

Torrdass

Vid bryggan närmast hamnplanen finns ett torrdass.

Drivmedel

Vid Brokinds sluss (i Lilla Rängen/andra sidan av slussporten) som ligger bredvid vår hamn finns en sjömack med diesel och bensin och där säljs även under högsäsong Kinda kanals vänners sjökarta (sjökort). 

Hastighetsbegränsning i hamnen

I hamnen är hastigheten begränsad till max 4 knop (se skylt vid strandkanten utanför hamnen samt vid båtrampen). För allas trevnad och för våra båtars skull, var vänlig och respektera detta. Högre hastigheter drar upp svall vilket riskerar att skada våra båtar och bryggor.

Förbud

Inom hamnområdet är det förbjudet att tälta, ställa upp husvagn eller husbil och att framföra vattenskoter eller att åka vattenskidor. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att bada eller fiska ifrån bryggorna i hamnen.

senaste nytt

Fågelskydd på kobbarna öster om Tallön

måndag, 20 juli 2020
Det har observerats att fågelskyddet (vilket innebär tillträdesförbud...
Läs mer...

Kan Du/Ni tänka er att ingå i styrelsen för Kinda Kanals Vänner?

söndag, 12 juli 2020
Kinda kanals vänners styrelse anser att medlemskap i Kinda Kanals Vänner i första...
Läs mer...

Uppdaterad hemsida och nya mailadresser

fredag, 03 juli 2020
Hemsidan har den senaste tiden fått en uppfräschning. Information främst inom den...
Läs mer...

Båtkurser hos Medborgarskolan i Linköping

fredag, 03 juli 2020
Medborgarskolan i Linköping har nu båtkurser, vilket sedan tidigare även finns i...
Läs mer...