VBK är ansvarig för all information på denna webbplats. I undantagsfall kan information finnas med annan upphovskälla, vilket då framgår i informationen.

Utformningen skyddas av upphovsrätten. Informationen på hemsidan får dock användas fritt under förutsättning att källan anges. Publikationerna får såväl skrivas ut som laddas ned.

En del av materialet på webbplatsen som illustrationer och foton är upphovsrättsligt skyddade och får ej utan medgivande från skaparen/fotografen användas i andra sammanhang.

Allt material ska behandlas respektfullt och på så sätt att VBK inte kan misskrediteras eller missuppfattas.

senaste nytt