Om du länkar till VBK hemsida ber vi dig respektera följande:

  • Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att vårt material riskerar att missförstås.
  • Ange länken till VBK hemsida i ett neutralt teckensnitt.
  • Använd inte integrerande länkar (annan benämning är inlinelänkar), det vill säga länka inte så att information automatiskt hämtas från VBK hemsida och placeras på annan webbplats.
  • Använd inte tekniken att länka inom ramar, det vill säga länka inte så att VBK hemsida placeras inom ramarna för annan webbplats. Vi vill på detta sätt undvika att kopplas ihop med till exempel kommersiella intressen.

senaste nytt