Som exempel på viktiga miljöfrågor som rör båtklubben kan nämnas:

  • Miljövänliga drivmedel ska eftersträvas vid exempelvis maskinbearbetning inom hamnområdet.
  • Miljöstation finns för omhändertagande av miljöfarligt avfall.
  • Avtal om kontinuerlig hantering av sopor och latrin finns upprättat.
  • Fauna och flora – djur och natur – ska skyddas inom området. Detta är inte minst viktigt vid häcknings­säsongen.
  • Eld får endast göras upp på särskilt utsedda platser.


Det är vars och ens skyldighet att inte skräpa ner i hamnområdet eller i anslutning till sjösystemet. Om man upptäcker nedskräpning tar man om möjligt hand om avfallet eller meddelar den miljöansvarige.

senaste nytt