läs mer

Just nu har vi tyvärr inga lediga bryggplatser.

Bryggplatskön består normalt av cirka 50 sökande men har under pandemin ökat till cirka 90st. Omsättningen av bryggplatser är normalt mellan 5 och 10 per år vilket innebär att väntetiden blir flera år. Bryggplatser fördelas normalt under januari men det händer att medlemmar säger upp sin bryggplats under säsongen. Mindre bryggplatser, 2.20-2.60 meter breda, går normalt snabbare att få än stora.

Vänligen ställ er i kö enligt nedan och ni kommer att bli kontaktade när ledig plats finnes. Max tillåten båtlängd är satt till c:a 27 fot, d.v.s ungefär 8.2 meter. För mer information om våra bryggplatser, klicka här > eller på "Allmänt om anläggningen" i listen till vänster.

Anmälan

Anmälan görs på Svenska Båtunionens webbplats genom att klicka här >

 • Vilken årlig köavgift som gäller finner du genom att klicka här >
 • Avgiften ska vara betald inom 14 dagar, annars stryks anmälan
 • Betalning görs på plusgiro 251013-9

Efter anmälan

 • När VBK mottagit betalningen får du bekräftelse på köplatsen via e-post
 • Lediga bryggplatser fördelas normalt under januari månad
 • Om du inte fått erbjudande om bryggplats skickas faktura på ny avgift till dig i början av året

Frågor om hur man ligger till i kön går dessvärre inte att besvara på grund av att det inte är en rak kö. Köande har olika behov av bryggplatsbredd och lediga bryggplatser fördelas i turordning därefter.

Information till sökande av bryggplats

 • Medlemskap i VBK kan enbart beviljas för den som äger en fritidsbåt. Framförande av vattenskoter är inte tillåtet i Viggeby naturreservat (beslutat av Linköpings kommun) där Viggeby hamn finns och denna kan därmed inte definieras som fritidsbåt
 • Andrahandsuthyrning av bryggplats är ej tillåten enligt våra ordningsregler samt arrendeavtalet med Linköpings kommun
 • VBK gör max tre kontaktförsök i samband med erbjudande av bryggplats. Vid uteblivet svar går plats till nästa person i kön
 • Om sökande avstår erbjuden plats vid två tillfällen hamnar denne sist i kön
 • VBK har inte kopplingar till eller kännedom om andra båtklubbar och dess kösystem.

Efter tilldelning av bryggplats

 • Vid erbjudande och acceptans av medlemskap tillkommer en engångsavgift klicka här >
 • Bryggplatsinnehavare ska vara medlem i Viggeby Båtklubb (läs om medlemskap genom att klicka här >)
 • Bryggplatsinnehavare ska genomföra ideell vakttjänst enligt vaktlistan

 

 

 

senaste nytt