Välkommen att ströva fritt och studera växter och djur men tänk på att det är förbjudet att:

 • Framföra vattenskoter eller att åka vattenskidor
 • Spela musik eller ljud på ett störande sätt
 • För att inte störa känsliga fåglar under häckning är det under tiden 1 april till 10 juli tillträdesförbud på Toftaskär och skären mellan Tallön och Rågön. Tillträdesförbudet betyder att du inte får komma närmare än 50 meter från stranden.
 • Släppa lös hund, katt eller annat husdjur
 • Ställa upp husvagn eller husbil för övernattning
 • Du får endast tälta på särskilt anordnade rastplatser som vid Jaktudden och på Bromön
 • Elda annat än vid iordningställda och anvisade platser
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • Gräva, hacka, måla eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål
 • Gräva upp växter samt plocka eller skada mossor, lavar och svampar som växer på träd
 • Samla in djur samt störa djurlivet eller på störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller dylikt
 • Använda luftgevär, pilbåge eller andra vapen.
 • Cykla annat än fram till markerade P-platser samt på anvisade mindre vägar
 • Framföra motordrivet fordon annat än fram till markerade parkeringsplatser
 • Rida annat än på eventuellt anvisade vägar och stigar
 • Anordna organiserade tävlingar eller att kommersiellt utnyttja reservatet utan tillstånd från förvaltaren

Källa: Linköpings kommun

Folder Viggeby naturreservat

Klicka här>

Karta över reservatet

senaste nytt