Sedan en tid finns Vandrarmusslan etablerad i sjöarna Roxen och Glan. Musslan är känd för att snabbt växa i antal och ta över i de sjöar där den introduceras. För att hindra vidare spridning är det viktigt att följa några enkla regler när båtar flyttas mellan olika vatten.

• Tag bort alla vattenväxter, djur och lera från såväl båt, motor som trailer.

• Töm båt och motor på allt vatten. Tänk på kylvatten, ankarboxar mm.

• Flytta aldrig fisk, kräftor eller andra djur och växter mellan olika sjöar.

Om möjligt:

• Tvätta båten, motor och övrig utrustning med högtryckstvätt eller varmt vatten. Tänk på att dagvattenbrunnar ofta går direkt ut i närmaste vattendrag så låt inte vattnet rinna ner i gatubrunnar.

Eller:

• Låt båt och övrig utrustning torka minst 5 dagar.

Källa: Länsstyrelsen Östergötland


Här hittar du mer information om vandrarmusslan:

Vandrarmussla - Arter och livsmiljöer - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

senaste nytt