Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten. Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

Var gäller förbudet?

Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag.

Källa: Transportstyrelsen.se


Tömningsstation

Närmaste sugtömningsstation finns vid Kinds brygga (M/S Kind) som ligger i Rimforsa hamn vid Åsundahallen/Björksund. Tömning kan även ske i Björkfors samt i Horn. 

 

senaste nytt