läs mer

ARBETSDAGAR:           Lördag 2023-04-22                                 Lördag 2023-10-07

 

Arbetsdagen börjar kl. 9.00 och varar tills arbetet är slutfört vilket beräknas vara cirka kl 13.00.

Tag med egna handverktyg (såg, hammare, yxa etc.) samt egna redskap (spade, kratta mm). Klubbens planering är att ordna gemensam förtäring vid de bägge arbetsdagarna.

Vid arbetsdagen i april kommer vi att informera om klubben och vissa av våra rutiner. Är du ny bryggplatsinnehavare bör du särskilt komma vid detta tillfälle!

senaste nytt