Vilken fart är den optimala? Hitta den hastighet och det körsätt där din båt drar som minst bränsle så minskar du dina utsläpp och gör en insats för klimatet. Tänk också på att visa hänsyn när du kör – buller och svall kan störa både djur och människor.

Som båtägare finns det flera saker att tänka på för att köra båten så effektivt som möjligt:

  • Håll båtbotten ren. Påväxt under båten ökar friktionen i vattnet och därmed ökar bränsleförbrukningen. Använd gärna biocidfria metoder för att hålla botten ren, läs mer om det på sidan Ren båtbotten.
  • Töm båten på onödig vikt. Till skillnad från en bil som rullar lätt måste båtens motor lyfta upp all vikt ur vattnet på en planande båt.
  • Trimma in båt, motor och propeller och se till att motorn sitter på rätt höjd.
  • Rätt propeller för motor, båttyp och användning kan göra stor skillnad för båtens prestanda och bränsleförbrukning. Med rätt propeller blir det lättare att komma över planingströskeln, det vill säga den fartgräns där båten lägger sig på ytan och slutar ploga i vattnet. Det är under tiden båten går upp i planing som motorn drar som mest drivmedel. Rätt propeller ger också ett korrekt varvtal vid marschfart, och bidrar till att sänka förbrukningen. Var också uppmärksam på propellerns skick – en skadad propeller kan göra motorn mindre effektiv vilket leder till ökad bränsleförbrukning.
  • Använd trimplanen rätt. Och med måtta. Rätt använda kan trimplanen hjälpa till att få en tung båt över planingströskeln, men att ha dem nedvinklade under färd kan bidra till onödigt hög förbrukning.
  • Planera din körning. Optimera rutten så att du inte behöver köra längre än nödvändigt och undvik att åka rakt mot svallvågor.
  • Vid vilken hastighet drar din båt minst? Läs tester om din båt och motor för att förstå vid vilka hastigheter just din båt drar som minst. Ibland kan en hastighetsskillnad på bara 5 knop öka eller minska förbrukningen med hela 50 %. Hastigheter strax under planingströskeln ökar båtens förbrukning markant. Om din båt är utrustad med flödesmätare, testa dig fram till vad som är optimal marschfart för just din båt. Om motorn är utrustad med powertrim (hydraulisk justering av riggvinkeln), använd den för att hitta ett bra gångläge på båten i marschfart. 
  • Om din båt inte planar- kör så långsamt du kan. Högre fart ger större motstånd genom vattnet, vilket gör att bränsleförbrukningen och tillhörande utsläpp ökar.

Källa: Transportstyrelsen.se

senaste nytt