Till sjöss är det extra viktigt att först och främst välja miljömärkta produkter. Vad du väljer är av stor betydelse för miljön, eftersom båtens disk-, bad- och tvättavlopp går orenat direkt ut i havet. Du kan också bidra till en minskning av övergödningen i våra sjöar och hav genom att välja fosfatfria produkter. Du bör också vara extra försiktig när det gäller produkter som inte finns som miljömärkta alternativ, till exempel avfettningsmedel, tändvätska till grillen och lysfotogen, så att så lite som möjligt hamnar i vattnet.

Källsortera och ta hand om soporna

Glöm inte att källsortera ombord. Ta med ditt avfall till hamn och använd miljöstationen där du kan lämna sopor och avfall för återvinning.

Miljöfarligt avfall

Kemiska produkter är miljöfarligt avfall som måste hanteras på rätt sätt, även ute på sjön. Farligt avfall är till exempel förpackningar av tändvätska, lysfotogen och insektsmedel samt båtbatterier och oljespill. Ta gärna hem detta farliga avfall och vänd dig till kommunens anläggningar (alternativt kan du lämna in det i klubbens miljöstation).

Många grillkolssorter innehåller tungmetaller. Undvik engångsgrillar. Om du använder engångsgrill, tag med dig grillen inklusive eventuell överbliven grillkol till hamnen (och placera denna i plåttunnan märkt "Osk Olle" som du hittar bredvid soptunnorna vid dasset). Använd miljövänlig tändvätska eller en grilltändare.

Oljespill från motorn lägger sig ofta som en hinna över slagvattnet i kölsvinet eller under motorn. Märker du att det finns mycket olja så kan du suga upp det med en "oljeblöja" av fibermaterial istället för att pumpa ut det i sjön med länspumpen.

Tänk på att även glykol är miljöfarligt avfall. Inför vintern har vi kanske i glykol i båtens kylsystem för att detta inte ska frysa sönder. När våren kommer och båten ska i sjön är det viktigt att detta inte bara pumpas rätt ut, varken på landbacken eller i sjön. Glykolet ska samlas upp och ställas i miljöstationen.

Toalett ombord

Många fritidsbåtar har toalett ombord. Ofta är det en vattentoa med hålltank. Dessa bör utrustas för att kunna tömmas över däck till en mottagningsstation i land.

Ibland är båttoaletten en kemtoa där hela toan eller bara tanken, till exempel en Porta Potti, tas iland för tömning. Använder man saneringsvätska ska den helst vara biologiskt nedbrytbar. Tanken kan då tömmas i det kommunala avloppet genom en särskild utslagsvask på båtklubben eller gästhamnen eller i en vanlig WC (både avlopp och utslagsvask saknas i Viggeby). Men töm aldrig toan direkt i sjön. Även om utsläppet kan tyckas vara försumbart så bidrar det ändå till den samlade övergödningen (utnyttja även torrdassen som finns på flera öar i sjösystemet). Tag hänsyn och tänk på allemansrätten (se även "Förbud mot toalettavfall" i listen till vänster).

Fågelskydd

Sjösystemet är känsligt för störningar och slitage. I många fågelskyddsområden är det också förbjudet att uppehålla sig under vissa perioder på året. När och var det är förbud mot att gå iland framgår av sjökortet. Respektera dessa förbud, de är inte till för att hindra dig utan för att skydda fåglarnas häckning. Har du hund med dig så tänk på att alltid ha den kopplad när du går i land. I övrigt bör du tänka på att följa allemansrätten.

Bottenmålning

Bottenfärger innehåller gifter som ska se till att hålla mikrober borta på olika sätt, men helst på ett sådant sätt att den övriga marina miljön inte tar skada. Bl.a. därför så finns det en typ av bottenfärg för t.ex. västkusten och en typ för östkusten eftersom det är lite olika mikrober och lite annan sorts vatten på dessa ställen. I insjöar brukar man inte behöva använda sig av bottenfärg alls. Det bästa sättet att hålla mikrober borta är att tvätta båtens bottenskrov så pass ofta och noggrant att man inte behöver använda sig av någon form av bottenfärg alls.

Källa: Naturskyddsföreningen (kommentarer från VBK placerade inom parentes) 

-------------------------------------------------------------------------------

Naturen utsätts för påfrestningar från båt- och friluftsliv. Vår långa kust, våra skärgårdar och sjöar är unika, känsliga miljöer som vi alla måste värna om. Tack vare allemansrätten kan vi njuta av fri vistelse i en fantastisk natur under förutsättning att vi fortsätter att ta hänsyn.

Här är några bra sätt att visa hänsyn på:

 • Värna om djur- och fågelliv genom att vara extra försiktig under vår och försommar.
 • Respektera hänsynsområden, fågel- och sälskyddsområden.
 • Respektera andra människors anspråk på ostördhet och avkoppling.
 • Elda inte om det finns risk för brand eller skada på berghällar, mark eller växtlighet.
 • Ta med dina sopor hem eller kasta dem i sopmajor – släng inte avfall i vattnet.
 • Gräv ner latrinet ordentligt, om det inte finns tillgång till toalett.
 • Undvik toatömning i vattnet – utnyttja sugtömning i mottagningsstation.
 • Mellan 1 mars och 20 augusti måste alla hundar hållas kopplade.
 • Åk inte vattenskidor eller vattenskoter i närheten av badplatser eller andra båtar. I Viggeby naturreservat är det dessutom förbjudet att framföra vattenskoter och att åka vattenskidor
 • Rapportera om oljeutsläpp, drivtimmer och andra risker för miljö och sjöfarande.
 • Använd alkylatbensin och TC-W3 olja till äldre tvåtakts utombordare.
 • Använd bara bottenfärg som är tillåten för det aktuella vattenområdet alternativt avstå bottenfärg och istället tvätta botten under båtsäsongen.

Källa: Transportstyrelsen.se

senaste nytt