För att säkerställa att vår hamn är säker att vistas i och även är miljösäker så görs en egenkontroll enligt Svenska båtunionens checklista "Egenkontroll av Hamnar för Fritidsbåtar" med lämpliga mellanrum av Hamn- och Miljöansvarig. Checklista för egenkontroll finner du genom att klicka här >.

senaste nytt