Om din fritidsbåt uppfyller något av nedanstående så kan det vara bra att göra en egenkontroll:

  • Är båten bebolig?                                               
  • Har båten fast tank?
  • Finns det några genomföringar under vattenlinjen?   
  • Har båten pentry?
  • Har båten elinstallation med batteri?                       
  • Har båten rattstyrning?

Hur du utför en egenkontroll kan du läsa om på Svenska båtunionens hemsida genom att klicka här >.

Enligt Sjölagen är det alltid båtägarens/befälhavarens ansvar att båten är i sjövärdigt skick.

senaste nytt