Nu har KEMI (Kemikalieinspektionen) släppt en uppdaterad lista på godkända bottenfärger för ostkusten respektive västkusten. Där ser du även hur länge deras tillstånd gäller och vad det är för typ av färg.

Begreppet godkänd betyder dock inte fri från biocider eftersom det är dessa färger som måste godkännas av kemikalieinspektionen. Biocidfria färger eller som de brukar kallas: giftfria färger, behöver inte godkännas.
Klicka här för att läsa mer 

Funderar du på att sluta använda biocidfärger finns många råd och tips på Båtmiljös hemsidaFundera även över om du verkligen behöver bottenmåla din båt. Vi har väldigt liten påväxt i vårt sjösystem så oftast räcker det att spola av undersidan av skrovet med högtryck på hösten.

Respektera att blästring av båtbotten som har rester av båtbottenfärg endast får ske där marken täckts och tätning mellan båtskrov och marken har arrangerats på ett sätt som godkänts av Miljö- eller Hamnansvarig. Färgresterna skall samlas upp och lämnas som miljöfarligt avfall på kommunens återvinningsstation.

senaste nytt